image discription

Thoracoskopi

Thoracoskopi – minimal inversiv undersøgelse af brysthulen
Kirurgisk undersøgelse og operation i brysthulen er ofte en vanskelig og risikofyldt operation.

Efter udvikling af thoracoskopien er undersøgelsen blevet mere sikker.

Dyrene undersøges i fuld bedøvelse. Der anvendes respirator under thoracoskopi så dyret sikres en god og tilstrækkelig tilførsel af ilt og narkose under indgrebet.

Et tyndt, ofte 5 mm skop føres ind i brysthulen. Skoperne har forskellige synsvinkler. Dette sikre at man nærmest “kan se om hjørner”.

Hjertet kan ses og hjertesækken undersøges.

Lungerne kan undersøges og der kan udtages prøver af lunger og lymfeknuder til undersøgelse på laboratorium.

Der er tale om avanceret undersøgelse.

Den store fordel er at man får set hele brysthulen ved blot at indføre skopet gennem et ganske lille hul.

Dyrene kommer sig hurtigt efter undersøgelsen.